Chọn Server khác nếu không xem được.
  •   1
  •   2
  •   đang tải
  •   đang tải


吉岡日和愛上了丈夫的上司,並想盡辦法接近她。有一天,她不注意,突然被他從背後攻擊,她再也無法反抗,被他打成了肉泥。就這樣,日復一日,她被打得見不到太陽。這件事,丈夫會知道嗎?請大家一起圍觀。

丈夫不知道他的妻子被他的老闆殘酷地操了
 Liên kết nhanh: chimxinh.com/119 
 Diễn viên: Hiyori Yoshioka